Icchok Lejb Perec

pisarz polski i żydowski

Icchok Lejb Perec (1851–1915) – polski i żydowski pisarz, adwokat, działacz społeczny, krytyk literacki i teatralny.

  • Prawa Tory są dla wybrańców, dla uczonych, nie dla ludu. A Tora powinna być dla całego Izraela! Majestat Boży powinien promienieć nad całym Izraelem! Albowiem Tora jest duszą całego ludu!
    • Źródło: Między dwiema górami, w: Z nieznanego świata, Wydawnictwo „Safrus”, Warszawa, s. 21, tłum. Samuel Wołkowicz.
Icchok Lejb Perec
  • Z tych samych cegieł można zbudować i szkołę, i klasztor, i pałac, i więzienie, i szpital! Tymi samymi literami pisze się głębokie słowa Tory i traktaty bezbożne! Z melodią jest to samo.

O Icchoku Lejbie Perecu

edytuj
  • Perec był przeciwnikiem asymilacji Żydów, ale i przekonanym polskim patriotą, mimo że w społeczeństwie wokół niego rosły wpływy politycznego i religijnego antysemityzmu. Stoi w pierwszym szeregu walczących o modernizację żydowskiego życia codziennego, a przede wszystkim religii. Walczy o równouprawnienie kobiet. Łączy to z propagowaniem i upowszechnianiem nowszej myśli europejskiej i nowych nurtów w sztuce i literaturze. Politycznie zbliża się coraz bardziej do żydowskiej partii socjalistycznej Bund. Artystycznie popiera awangardę i ma kontakt z nowoczesną sztuką, między innymi z Chagallem, który ilustruje jedno z jego opowiadań.