Cegła

gliniano-piaskowy materiał budowlany w postaci prostopadłościanu

Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu, uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu.

  • Cegły domu
    rozpadną się w proch
    i znajdą sobie miejsce w ziemi,
    z której zostały ulepione.
Sztapel cegieł