I wyprawa krzyżowa

I wyprawa krzyżowa – wyprawa wojenna, która zapoczątkowała okres zbrojnych krucjat, rozpoczętych przez papieża Urbana II od apelu na synodzie w Clermont w 1095 r.

I wyprawa krzyżowa