Homer

epik grecki, autor „Iliady” i „Odysei”

Homer (VIII wiek p.n.e.) – grecki poeta epicki i pieśniarz wędrowny, najstarszy znany z imienia europejski pisarz.

Popiersie Homera, Palazzo Nuovo, Rzym

Iliada

edytuj
 • Być zawsze pierwszym i innych przewyższać.
  • Źródło: VI, 208
 • Nieugaszony śmiech (bogów i bohaterów).
  • Asbestos gelos. (gr.)
  • Opis: użyte też w Odysei.
  • Źródło: I, 599
 • Nigdy mię, jak dziś, piękność nie ujęła żadna,
  Nie rozgrzała bogini, ni ziemianka ładna
  Ani wdzięki prześlicznej Iksyjona żony,
  Z której Pirytoj, bogom równy mąż zrodzony;
  Ni do Danaem gorzał tak silnym zapałem,
  Z której Perseja, męża walecznego miałem;
  Ni tak córka Feniksa rozpaliła gładka,
  Sławnego Radamanta i Minosa matka;
  Ni dwie wabne Tebanki, Alkmena, Semele,
  Z tej Herkul syn, z tej Bachus, Olimpu wesele;
  Ni Cerera, żółtemi włosy upiękniona,
  Ni wspaniałą kibicią poważna Latona;
  I z tobą przeszłe chwile równałbym daremnie;
  Nigdyś ognia takiego nie wzbudziła we mnie.
  • Opis: Zeus do Hery.
  • Źródło: 14, 317–330.
 • (…) wolooka (czcigodna) Hera (…).
  • Boopis (potnia) Here. (gr.)
  • Źródło: 3, 144; 7, 10; 18, 40 i in.

Odyseja

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Odyseja.
 • Muzo! męża wyśpiewaj, co święty gród Troi
  Zburzywszy, długo błądził.
  • Źródło: I, 1, tłum. L. Siemieński
 • Ostrze samo przez się pobudza do czynów gwałtownych.
  • Aftós gár efélketai ándra sídiros. (gr.)
  • Źródło: pieśń XIX, tłum. Wojciech Szypuła
  • Zobacz też: ostrze
 • Gdzie wiele rąk, tam łatwa praca.
  • Źródło: Wacław Idziak, Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin 1990, s. 93.
 • Jak los liści na drzewach, taki też los rodu ludzkiego.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.
 • Jeśli kto kocha wojnę domową, jest pozbawiony więzów rodzinnych, prawa i własnego miejsca.
 • Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdraga, tego sławę po świecie roznoszą pochodnie.
 • Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.
  • Zobacz też: los
 • Miłość posiada skrzydła, ale też może ich i udzielić.
 • Morze, ten rybi gościniec.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: morze
 • Mowa słodsza niż miód.
 • Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek.
 • Najnowszą pieśń najwięcej ludzie sławią.
 • Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić.
 • Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie.
 • Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.
  • Źródło: „Przekrój”, wydania 2898–2914, wyd. Czytelnik, 2001, s. 58.
  • Zobacz też: walka, zwycięstwo
 • Sen i śmierć to bracia bliźniacy.
 • Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek.
 • Taki już los ludzkich rodów, jak losy nietrwałych liści, Jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje Rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna.
 • To okropne rzucać słowa na wiatr.
 • W miłości to jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.