Henryk Ferdynand Kaden

polski bankowiec

Henryk Ferdynand Kaden (1871–1932) – polski historyk i aforysta.

 • Kobiety, kochając, są wdzięczne, mężczyźni żądają wdzięczności.
 • Kobieta uczy nas chodzić i kochać.
 • Kto się nie umie cieszyć małym, dla tego również wielkie jest niczym.
 • Ludzie dowcipni nie mają nigdy humoru. Ludzie z humorem nie mają nigdy dowcipu.
 • Łatwo przebaczają nam wady, które tylko nam samym szkodzą.
 • Łatwowierność nie prowadzi do wierności.
  • Źródło: Żądło i miód mądrości, wybór Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977, s. 98.
  • Zobacz też: łatwowierność
 • Mądrość życiowa nie chroni od cierpienia, ale je uszlachetnia.
 • Miłość jest prawie tak rzadka jak odwaga życia.
 • Miłość prawdy jest najszlachetniejszą formą miłości życia.
 • Sprzedaż kobiet jest dozwolona tylko przed ołtarzem.
  • Źródło: Żądło i miód mądrości, op. cit., s. 58.
 • Tylko kobiety dorastają. Mężczyźni nie są dorośli nigdy.
 • Umieć się cieszyć jest trudniej niż umieć cierpieć.
 • Wesołość to chwilowe zwycięstwo człowieka nad śmiercią.
 • Wszystkie kłamstwa dla zysku, dla władzy, dla znaczenia nie czynią tyle złego, ile jedno kłamstwo, powiedziane o życiu.
 • Wyrzuty sumienia w miłości to oznaki jej końca.