Grządka – wydzielony pasek ziemi uprawnej, zwykle w ogrodzie.

Grządka sałaty