Gábor Zsille (ur. 1972) – węgierski poeta i tłumacz.

  • Co ci szepce mapa
    gdzie jest miasto, w którym domy
    przytulają się do twojej dłoni
    • Źródło: Co ci szepce mapa?, tłum. Marek Danielkiewicz
  • Ojczyzna rzadko tylko jest.