Frantz Fanon

lekarz psychiatra, pisarz i działacz polityczny

Frantz Fanon (1925–1961) – pochodzący z Martyniki algierski pisarz i filozof, psychiatra, działacz polityczny, uczestnik walk o wyzwolenie Algierii.

Frantz Fanon (1959)
  • Embrionalny proletariat miejski jest grupą względnie uprzywilejowaną. W państwach kolonialnych klasa robotnicza ma wszystko do stracenia… tramwajarze, taksówkarze, górnicy, stoczniowcy, tłumacze, pielęgniarki… są to elementy, które w związku ze swą uprzywilejowaną pozycją w systemie, stanowią właściwie rodzaj frakcji burżuazyjnej…
  • Zniszczenie kolonialnego świata nie oznacza, że potem granice mają zostać zlikwidowane, a linie komunikacyjne pomiędzy dwoma światami: kolonizatorów i skolonizowanych ponownie ustanowione. Destrukcja kolonialnego świata nie jest niczym innym, niż tylko fizyczną likwidacją jednego z tych światów, jego pogrzebaniem głęboko w ziemi lub wydaleniem poza granice kraju

Zobacz też: