Film sensacyjny

odmiana filmu fabularnego przedstawiającego wydarzenia wywołujące silne napięcie emocjonalne

Film sensacyjny – typ struktury dzieła filmowego, w którym przedstawiane są sensacyjne wydarzenia w sposób wywołujący u widza emocje.

  • W filmie sensacyjnym ważny jest jedynie fakt, zdarzenie. Jest to film akcyjny, w którym wszystko oparte jest na faktach, na dokonaniach. Dokonania, działania, a nie intencje czy zamiary, nie introspekcja określa bohatera.
    • Autor: Krzysztof Teodor Toeplitz, W kręgu filmu sensacyjnego, „Przegląd Kulturalny” 1955, nr 36.
    • Źródło: Stanisław Grzelecki, 3000 m sensacji, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1957, s. 34.