Filip Apostoł

apostoł

Filip Apostoł (zm. ok. 81) – postać biblijna występująca na kartach Nowego Testamentu i Dziejów Apostolskich, uczeń Jezusa Chrystusa, apostoł, święty Kościoła katolickiego.

  • Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
    • Źródło: Jn 1, 45
Święty Filip apostoł na obrazie Rubensa
  • Chodź i zobacz!
    • Źródło: Jn 1, 46
  • Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie, czy o kimś innym?
    • Źródło: Dz 8, 34