Ewa Leniart

polska prawniczka

Ewa Leniart (ur. 1976) – polska prawniczka i polityk, doktor nauk prawnych. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wojewoda podkarpacki, posłanka na Sejm.

Ewa Leniart (2019)
  • Mieszkańcy Rzeszowa, zwłaszcza pokolenie 20- i 30-latków pragną, by miasto tętniło życiem. W pełni ich rozumiem i jako prezydent chcę wyjść im naprzeciw. Stać nas na wydarzenia muzyczne, imprezy sportowe i inne imprezy masowe na dużo wyższym poziomie. Rzeszów musi zbudować ofertę turystyczną i kulturalną atrakcyjną adekwatną do rosnącej z każdym rokiem rangi stolicy Podkarpacia.
  • Musi być to transport ekologiczny i ekonomiczny. Z pewnością elementem takiego systemu będzie już realizowana Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która poprawi komunikację także na terenie samego Rzeszowa. (…) zależy mi też bardzo na tym, żeby Rzeszów razem z gminami z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego stworzył wspólną sieć transportową. Tak, aby powstały wygodne centra przesiadkowe, parkingi wielopoziomowe oraz wspólny, zintegrowany bilet, obejmujący różne środki transportu. Równocześnie muszą w mieście powstać nowe drogi, wiadukty i skrzyżowania wielopoziomowe, po to, aby Rzeszów wreszcie został udrożniony.
  • Sport jest wpisany w DNA naszego miasta. Sukcesy zarówno historyczne, jak i te z ostatnich lat, obligują samorząd do możliwie jak największego wsparcia zarówno dyscyplin przyciągających tysiące kibiców, jak i sportów bardziej niszowych, ale równie emocjonujących i potrzebnych społecznie. Sama trenowałam kiedyś biegi na długich dystansach i wiem jak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju zawodników.
  • Zadbam o rewitalizację już istniejących parków, ale przede wszystkim uruchomię program tzw. parków kieszonkowych na poszczególnych osiedlach, dotąd ubogich w zieleń. Zrealizuję też koncepcję rzeszowskiego Parku Centralnego, zaproponowaną przez wspierających mnie radnych miejskich w 2018 roku. Będę aktywnie działać na rzecz powstawania nowych terenów do rekreacji, placów zabaw i boisk. Doprowadzę do zintegrowania ścieżek rowerowych i poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
  • Zupełnie niezrozumiała była ta polityka poprzednich włodarzy miasta Rzeszowa i to można szybko i łatwo zmienić, dlatego że istnieje program „Maluch plus”, który daje możliwość pozyskania środków finansowych, nawet do 3 mln zł na to, aby utworzyć właśnie żłobki publiczne. I dziwi fakt, że nie przyjęto takiej praktyki, aby każde osiedle miało swój żłobek publiczny. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby przynajmniej jeden żłobek w roku, a myślę, że dwa w roku (powstały). To jest cel, który sobie wyznaczam.
  • Żeby mógł rozwijać się region, musi rozwijać się stolica województwa, która jest trochę kołem zamachowym dla rozwoju regionu. Zatem silny Rzeszów to gwarancja dobrze rozwijającego się regionu. I tutaj staram się być wierna przez cały ten okres, gdy pełnię urząd wojewody, myślę, że skutecznie, ponieważ trzeba powiedzieć, że mam swój udział w zmianie granic miasta Rzeszowa, gdyż czterokrotnie wydałam pozytywną opinię dla powiększenia Rzeszowa i zyskało to akceptację Rady Ministrów.