Eugenia Mandal

profesor psychologii (doktorat – 1990, Uniwersytet Śląski, habilitacja – 2000, Instytut Psychologii PAN, profesura – 2010)

Eugenia Mandal – doktor habilitowany psychologii, profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

  • To zdolność do stawiania drugiej osobie wymagań i egzekwowania ich, do przeprowadzanie swojej woli, nawet jeśli pojawia się opór. Jednocześnie – to kontrola ważnych zasobów.
    • Opis: o władzy.
    • Źródło: Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach