Erotyka, seksualizm – miłość o podłożu zmysłowym.

 • Ale w literaturze trzeba być nienagannym. I dlatego stawia się dzisiaj wielokropek, jak tylko dzieje się coś istotnego. Potem zaś ciągnie się spokojnie dalej: „nazajutrz byli obydwoje zaproszeni na przyjęcie do księżnej”. Wcale przecież nie zalecam rozpasanego erotyzmu, odrzuca mnie to, ale ten zbyt układny język jest nie do zniesienia.
 • Cała sztuka jest erotyczna.
 • Erotyczne jest wszystko to, co ze sfery seksualności biologicznej przeniknęło do naszego życia za pośrednictwem szeroko rozumianej kultury.
 • Erotyka zawsze, nawet na drodze perwersji szuka związku ze świętością, którą dawno zgubiła.
 • Gdy osobowość z silną skłonnością do erotyzmu zderzy się z silnymi uczuciami religijnymi – następuje sublimacja erotyzmu albo zdruzgotanie wiary.
 • Igraszka – to pojecie erotyczne. Każda gra jest zabawą w miłość.
 • Jedynym sposobem patrzenia na nagie torsy, zarówno męskie, jak i kobiece, jest spojrzenie erotyczne.
  • Only way to watch these naked torsos, male and female alike, is erotically. (ang.)
  • Autor: Marjorie Garber
 • Miłość jest miejscem seksualizmu, w którym to, co płciowe, przemienia się i w którym natura ludzka staje przed swoim właściwym posłannictwem... Seksualizm znajdujący łożysko w miłości prowadzi do kształtowania cielesnego życia płciowego z miłości, w ścisłe miłosne powiązanie się, z którego powstają dalsze i nowe powiązania.
 • Szkodliwość filmów pornograficznych polega na tym, że uśmiercają całą tajemnicę erotyzmu.
 • Tak czy inaczej, wszystko jest symbolem erotycznym.
 • Tło uczuciowe tańców w rozumieniu potocznym wyjątkowo tylko ma charakter nieerotyczny. Zdarzają się tańce estradowe, osnute na fikcji polowania, zabawy albo bitwy – wtedy czynnik erotyczny, wypędzony z treści mimicznej, znajduje swoje miejsce w wyglądzie i stroju półnagiego tancerza lub tancerki. Natomiast taniec towarzyski zachowuje swoje tło erotyczne stale. Inna rzecz, że publicznie i głośno wysuwa się na plan pierwszy higieniczne i czysto towarzyskie znaczenie tańców, a ich wartość erotyczna jest sprawą, o której się mówi tylko prywatnie albo wcale.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło erotykaWikisłowniku