Adolf Loos

architekt austriacki
Adolf Loos

Adolf Loos (1870–1933) – austriacki architekt, prekursor modernizmu, teoretyk i publicysta.

  • Cała sztuka jest erotyczna.