Adolf Loos

architekt austriacki

Adolf Loos (1870–1933) – austriacki architekt, prekursor modernizmu, teoretyk i publicysta.

  • Cała sztuka jest erotyczna.
Adolf Loos (ok. 1904)