Eliasz

Prorok Izraela z IX w. przed Chr.

Eliaszimię męskie.

Wikisłownik
Zobacz też hasło EliaszWikisłowniku