Ego – jedna ze struktur osobowości. Często rozumiane w znaczeniu ja jednostki ludzkiej.