Ego (psychologia)

Ego – jedna ze struktur osobowości. Często rozumiane w znaczeniu ja jednostki ludzkiej.