Edmund Bojanowski

polski szlachcic, mistyk, błogosławiony (1814–1871)

Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski (1814–1871) – polski działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Błogosławiony Edmund Bojanowski
  • Dzieci to jest nasz skarb, przez który jak nam się zdaje, możemy sobie najprędzej niebo wyjednać.