Drzwi percepcji

książka autorstwa Aldous Huxley

Drzwi percepcji – esej Aldousa Huxleya, w którym opisuje wrażenia, doświadczenia i przemyślenia związane z zażyciem narkotyku – meskaliny .

  • Nogi krzesła – cóż za cudowna rurkowatość, cóż za nadprzyrodzona wypolerowana gładkość! (…) „Krzesło” – ten zdumiewający portret Ding an Sich, który obłąkany malarz ujrzał w pełnym adoracji przerażeniu i spróbował przenieść na płótno.
    • The legs of that chair – how miraculous their tubularity, how supernatural their polished smoothness! (…) "The Chair" – that astounding portrait of a Ding an Sich, which the mad painter saw, with a kind of adoring terror, and tried to render on his canvas. (ang.)
    • Opis: krzesło Vincenta van Gogha widziane przez Huxleya pod wpływem meskaliny.
    • Źródło: The Doors of Perception, Chatto & Windus Ltd, 1954.
  • Zgodnie z tą teorią, każdy z nas jest potencjalnie Wolnym Umysłem. Ale w tym stopniu, w jakim jesteśmy zwierzętami, naszym celem jest przetrwanie za każdą cenę. Aby umożliwić przetrwanie biologiczne, Wolny Umysł musi ulec transformacji za pośrednictwem redukującego zaworu mózgu i układu nerwowego. Skutkiem tej redukcji jest ledwie sączący się bezwartościowy strumyczek takiej świadomości, która pozwala zachować życie na powierzchni danej nam planety. W celu formułowania i wyrażania treści zredukowanej świadomości, człowiek wynalazł oraz nieskończenie rozbudował owe systemy symboli i zawarte w nich filozofie, które nazywamy językiem.