Datek – ofiarowane pieniądze, np. jałmużna lub darowizna na cele charytatywne, społeczne itp.