Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce

  • Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce.
    • Homo sum; humani nihil a me alienum puto. (łac.)
    • Źródło: Terence’s comedies, Printed for E. and C. Dilly, 1767, s. 271.
    • Opis: Heautontimorumenos, 1,1,25, prawdopodobnie powtórzone przez Terencjusza za zaginionym utworem Menandra pod tym samym tytułem. W starożytności zacytowane m.in. przez Senekę Młodszego w Listach moralnych do Lucyliusza. Przez Terencjusza użyte w sensie ironicznym. Szeroko spopularyzowane w dobie renesansu, stało się dewizą humanistów. W języku polskim używane w kilku różniących się nieznacznie wersjach.