Chrzest

sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, całkowite i bezwarunkowe oddanie się Bogu

Chrzest – praktykowane w wielu religiach rytualne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie, oznaczające na ogół duchową odnowę bądź przemianę.

 • Ale gdy uwierzyli Filipowi, który oznajmiał dobrą nowinę o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Jan van Eyck, Chrzest w Jordanie
 • Antychryst (…) tą obłudnością przeciwny jest Bogu, bo dzieci (które i o świecie nie wiedzą, nie rzkąc, aby miał wierzyć) chrzci nic na to nie dbając, choć rozumie, że Bóg prawdziwie wierzącego kazał ponurzać (…).
 • chrzczonych z wody
  chrzczonych z ognia
  pogodzi nicość
  lub miłosierdzie
 • Dzień chrztu naszego to największy dzień naszego życia.
  • Autor: Pius XI
  • Źródło: ks. Kazimierz Pielatowski, Chrzest, Te Deum, Warszawa 2002, s. 76.
 • Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem.
 • Kaplica pałacowa w Poissy, w której przyjąłem chrzest, więcej dla mnie znaczy, niż katedra w Reims, gdzie odbyła się moja koronacja; przez chrzest stałem się dziecięciem Bożym, a to godność wyższa od godności królewskiej.
  • Autor: św. Ludwik IX
  • Źródło: ks. Kazimierz Pielatowski, Chrzest, Te Deum, Warszawa 2002, s. 52.
 • Nie od chrztu nazwano wiernych chrześcijanami, ale od Chrystusa chrystyjanami, bo ci Jezus, Syn Boży, nie jest Chrzestus, ale Chrystus. Gdy tedy w tak łatwych rzeczach ślepota jest wielka, jako nie daleko więtsza musi być w trudnych tajemnicach Bożych.
 • Ochrzczono więc tych, którzy ochoczo przyjęli jego słowo.
 • Wiara i chrzest zawsze szły ze sobą w parze i dlatego najprawdopodobniej (…) w tym okresie [w I wieku] nie znano praktyki chrztu niemowląt. (…) Okoliczność, że dopiero w III stuleciu uznano go za tradycję apostolską, przemawia raczej przeciw jego pochodzeniu apostolskiemu.
  • Autor: August Neander, historyk kościoła
  • Opis: wcześniej nie chrzczono niemowląt, jedynie dorosłych, świadomych tej praktyki ludzi, którą zatwierdzono na synodzie kartagińskim (ok. 252).
  • Źródło: History of the Planting and Training of the Christian Church by the Apostles, Nowy Jork 1864, s. 162.
 • Zgodnie z przepisami Kościoła [chrztu] udziela się (…) również małym dzieciom.
  • Autor: Orygenes
  • Źródło: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984, t. XXXI, z. 2, s. 105.