Centralny Port Komunikacyjny

planowane największe lotnisko w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny – planowany węzeł transportowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej.

Centralny Port Komunikacyjny
  • CPK powstanie w każdym przypadku, pytanie tylko, czy powstanie, tak jak planujemy, za kilka lat, czy powstanie za lat piętnaście. Wbrew temu, co można usłyszeć w debacie publicznej, Lotniska Chopina nie można bowiem rozbudować.
  • Ja uważam to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy w ciągu dwóch lat mieli lotnisko w Berlinie…
  • Jest to ogromne przedsięwzięcie, ten port komunikacyjny, który doprowadzi do tego, że nasz kraj straci bardzo niedobrą i degradującą dla prawie 40-milionowego narodu cechę. Cechę prowincjonalności. W Polsce, mimo rozmiarów naszego kraju i położenia w centrum Europy, nie było naprawdę wielkiego lotniska.
  • Pierwszym jest rozbudowa sieci kolejowej w Polsce, konieczna dla każdego, kto widział mapy kolejowe, które odwzorowują trzy państwa zaborcze. Drugim jest właśnie budowa nowego centralnego lotniska. To jeden spójny projekt infrastrukturalny, wysoce szanowany poza granicami naszego kraju i wysoce doceniany w Komisji Europejskiej. Jest też doceniany przez naszych sojuszników.
  • Potrzebujemy takiej spokojnej, rzeczowej dyskusji na temat tego projektu, na temat projektu nowego lotniska. (…) Osobiście jestem zdania, że to będzie dla nas bardzo duży skok rozwojowy. Nie rozumiem na przykład obiekcji związanych z rozbudową infrastruktury kolejowej. Naprawdę, najwyższa pora, byśmy mieli kolej dużych prędkości. (...) To projekt rozpisany naprawdę na wiele lat i tutaj, jak już wielokrotnie się wypowiadałam, potrzebujemy takiego myślenia sztafetowego.
  • Rozbudowa sieci kolejowej, która zakłada budowę prawie dwóch tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, jest dla Polaków olbrzymim skokiem cywilizacyjnym. Od początku lat 1990-tych w Polsce zostało wybudowanych łącznie około 60 km nowych linii kolejowych. Porównując to do ponad 1800 km w ramach CPK można dostrzec różnicę.
  • Wielkim błędem było zaniedbanie tej budowy w okolicach 2012 roku. Wówczas, pomimo przygotowania studium wykonalności dla Centralnego Portu Lotniczego (pierwotna nazwa), odłożono ten projekt na półkę. To, co zostało wdrażane od 2017 roku, kiedy została przyjęta koncepcja CPK przez radę ministrów po dzień dzisiejszy; a przygotowaliśmy studia wykonalności i cały proces planistyczny, rozpoczęliśmy projektowanie, nabyliśmy grunty; to połączenie dwóch wielkich projektów.