Cena (kwota)

pieniężny wyraz wartości

Cena – kwota, jaką należy zapłacić za usługę lub towar.

  • Cena – wartość plus wynagrodzenie za wyrzuty sumienia przy oznaczaniu ceny.
Cena bananów
  • Cena lub pieniężna forma towarów, jak i w ogóle forma wartościowa jest czymś różnym od zmysłowo postrzegalnej, realnej formy cielesnej, zatem jest tylko idealna.
    • Autorzy: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 2, Warszawa 1956, s. 105, za: Iwan Fiodorowicz Kostiajew, Maria Smejda, Filozoficzna i ekonomiczna treść kategorii wartości Karola Marksa (Analiza na przykładzie I tomu "Kapitału" K. Marksa), [w:] Mieczysław Syrek (red.), Znaczenie dorobku teoretycznego Karola Marksa dla współczesności, Uniwersytet Śląski, Katowice 1986, s. 56.
  • Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego.
  • Jaka twoja cena – abyś brata sprzedał? jaka twoja cena – abyś kupić się nie dał?
  • Wszystko zdobywamy za najwyższą cenę: za cenę życia.