Busola

urządzenie nawigacyjne wyposażone w igłę magnetyczną

Busola – urządzenie nawigacyjne służące do wyznaczania kierunku bieguna magnetycznego, podobne do kompasu.

Busola
  • Zadawano mi setki pytań, lecz pomimo mych wyczerpujących odpowiedzi zrozumieć nikt nie potrafił, że rowerem zabrać można odpowiednią ilość wody, że najlepszą busolą jest słońce, że wrodzony zmysł orientacyjny to niezastąpiony przewodnik i że najskuteczniejszą eskortą jest własna odwaga.