Bogusław Banaszak

polski prawnik

Bogusław Banaszak (1955–2018) – polski profesor nauk prawnych, specjalista prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  • Umiejętności uboju rytualnego, stanowiąc istotny składnik obyczajów i tradycji, decydują o tożsamości danej grupy narodowej lub etnicznej i objęte są ochroną konstytucyjną na równi z innymi elementami decydującymi o tożsamości kulturalnej danej grupy. Zakaz uboju rytualnego stanowi więc ograniczenie praw mniejszości ubój ten praktykujących i powinien mieć uzasadnienie w dobrach chronionych konstytucyjnie i być konieczny w demokratycznym państwie prawnym.
  • W Polsce brak jest kompleksowej prawnej regulacji zagadnienia wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skutkiem tego w praktyce jest brak instrumentów prawnych zapewniających efektywną realizację tych orzeczeń. W następstwie tego stanu rzeczy częściowo lub całkowicie niewykonanych na koniec 2012 r. pozostaje 86 orzeczeń i postanowień sygnalizacyjnych.

O Bogusławie Banaszaku

edytuj
  • Do wąskiego, ale prestiżowego grona autorów czterech komentarzy do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. opublikowanych dotychczas w Polsce (W. Skrzydło, J. Boć, L. Garlicki i P. Winczorek), dołączył wybitny badacz polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego prof. B. Banaszak.
    • Autor: Zbigniew Witkowski, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autor: Bogusław Banaszak, CH Beck, Warszawa 2009, s. 1033 [recenzja], „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea”, 4, 2014, s. 179.
  • Nie ma jednak wątpliwości, że swego czasu ten proces o plagiat prof. Banaszakowi zaszkodził. Ale właśnie: swego czasu. Dziś to nieaktualne. 7 lat temu Bogusław Banaszak był kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego rekomendowanym przez (nie, to nie żart) Platformę Obywatelską. Wówczas w mediach wypłynęła sprawa plagiatu i PO wycofała swoją rekomendację. Banaszakowi nie zostało wówczas nic innego jak zrezygnować z kandydowania. Jego aktualna działalność wygląda wręcz na zemstę na politykach Platformy za to, co stało się w 2010. Kwestia plagiatu to też nie wszystko, co prof. Banaszak wolałby przemilczeć w swojej biografii. Chodzi o początek jego naukowej kariery. O tym pisał ponad rok temu tygodnik "Polityka". Banaszak zaczynał jako asystent Aleksandra Patrzałka, tak zwanego docenta marcowego (gdy z uczelni po wydarzeniach marca 68 wyrzucono wielu niepokornych naukowców, wówczas tytuły docenta otrzymało wiele osób wiernych partii, mimo iż nie posiadali wymaganej habilitacji). Zajmował się głównie systemami ustrojowymi w komunistycznych krajach Azji. Swój doktorat, co prof. Banaszak pomija w biografiach, pisał o dyktatorze Korei Północnej, Kim Ir Senie. Dla PiS to wszystko wydaje się być bez znaczenia. Przychylność wobec władzy wystarczy.