Belgia

państwo w Europie

Belgiapaństwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach.

Belgia na mapie Europy
  • Jedność daje siłę.
    • L’union fait la force (fr.)
    • Eendracht maakt macht (niderl.)
    • Einigkeit macht stark (niem.)
    • Opis: dewiza państwowa
    • Źródło: Belgia w relacjach Polaków. Antologia, red. Maria Barbara Styk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 220.
    • Zobacz też: jedność, siła

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło BelgiaWikisłowniku