Beczka – duże naczynie w kształcie zbliżonym do walca o wybrzuszonych ścianach.

  • Każ wino nosić, póki beczka leje,
    Póki wiek służy, a śmierć nie przyspieje!
Beczka
  • Puste beczki i głupcy robią dużo hałasu.
  • Rozbiegają się przyjaciele, osuszywszy do dna beczki.