Bartłomiej

imię męskie

Bartłomiejimię męskie, pochodzi od słów: Bar Tholomai, co oznacza syn oracza lub syn Tolmy.