Archimedes

starogrecki matematyk, fizyk i inżynier

Archimedes z Syrakuz (ok. 287–212 p.n.e.) – grecki fizyk i matematyk.

 • Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię.
  • Δος μοι πα στω και ταν γαν κινήσω. (dialekt dorycki)
  • Inne tłumaczenie: Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 333.
Archimedes
 • Nie zamazuj moich kół.
  • Noli turbare circulos meos.
  • Opis: prawdopodobnie do legionisty rzymskiego, z którego ręki zginął.
  • Źródło: „Kultura”, Wydania 416–419, Instytut Literacki, 1982, s. 142.
 • Przetnij kamień na pół, a będziesz miał dwa kamienie. Ale przetnij żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę.
  • Źródło: Tadeusz Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzych 2012, s. 60.
  • Zobacz też: kamień, żaba
 • Znalazłem!
  • Εύρηκα! – Heureka! (gr.)
  • Opis: cytat przypisywany.
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 392.