Apelles

grecki malarz

Apelles (370–300 p.n.e.) – grecki malarz.

 • Ani dnia bez kreski!
  • Nulla dies sine linea. (łac.)
  • Opis: Przytoczone przez Pliniusza Starszego w Historii naturalnej.
  • Źródło: Pszczelniczego i Sekcji Pszczelarskiej Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie…, Lwów 1884, s. 347.
  • Zobacz też: dzień
Potwarz Apellesa,
obraz Sandro Botticellego
 • Niech szewc nie osądza powyżej obuwia.
  • Inna wersja: Szewcze, trzymaj się kopyta!
  • Ne sutbr supra crepidam! (łac.)
  • Opis: Przytoczone przez Pliniusza Starszego w Historii naturalnej.
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Koty w worku, czyli Z dziejów pojęć i rzeczy, wyd. Rytm, 2004, s. 105.
  • Zobacz też: szewc