Antoni Marczyński (1899–1968) – polski prawnik i pisarz, doktor praw.