Antoni Lulek – postać fikcyjna z powieści Stefana Żeromskiego pt. Przedwiośnie, zagorzały działacz komunistyczny, przyjaciel Cezarego Baryki, student prawa.

Mieczysław Hryniewicz (odtwórca roli Antoniego Lulka w spektaklu telewizyjnym z 1981, reż. Wojciech Solarz)

O Antonim Lulku

edytuj
  • Lulek został ukazany jako demagog przemawiający najczęściej sloganami i „utartymi formułkami”. (…) Jest także Lulek sekciarzem i dogmatykiem, z największą niechęcią odnoszącym się do działającej również w środowisku robotniczym, a więc konkurencyjnej, Polskiej Partii Socjalistycznej. (…) Zespół cech, w jakie Lulek został wyposażony, a także stylistyka cytowanych fragmentów narracji, nie wolna od akcentów ironicznych, nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że reprezentant polskich komunistów jest dla narratora postacią wyraźnie antypatyczną, że narrator opowiada o nim z wyraźną intencją zdyskredytowania komunisty. Temu samemu celowi służy także – charakterystyka stosunku Lulka do Baryki.