Anthony Trollope (1815–1882) – pisarz angielski z ery wiktoriańskiej.

  • Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki, najważniejsza jest, żeby nadawała się do czytania.
    • Źródło: Tadeusz Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wstęp, s. 13.
    • Zobacz też: czytanie, książka
Anthony Trollope
  • Żaden człowiek nie uważa, że jest dużo hałasu o nic, gdy hałas ten dotyczy jego samego.
  • Życie jest tak różne od teorii.