Anthelme Brillat-Savarin

polityk francuski

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826) – francuski pisarz.

 • Losy narodów zależą od sposobów ich odżywiania.
  • Źródło: „Studia Polono-Slavica-Orientalia”, tom 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980, s. 110.
  • Zobacz też: los, naród
Grób Anthelme’a Brillat-Savarina
 • Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy.
  • Źródło: Zofia Szromba-Rysowa, Przy wspólnym stole, wyd. Ossolineum, 1988, s. 65.
  • Zobacz też: danie, gwiazda, szczęście
 • Powiedz mi, co jesz, a ja ci powiem, kim jesteś.
  • Źródło: Fizjologia smaku (1825), cyt. za: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 123.
 • Stół biesiadny to jedyne miejsce, gdzie człowiek nigdy nie zazna nudy przez pierwszą godzinę.

Zobacz też: