Anna Wolff-Powęska

polska historyk idei

Anna Wolff-Powęska (ur. 1941) – polska historyk idei, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

  • Ducha niemieckiego wypędzano poprzez usuwanie cmentarzy niemieckich, pomników, napisów. Z dzisiejszej perspektywy są to czyny zawstydzające. Czy jednak można było wówczas oczekiwać innej postawy? Czy poniżeni, osieroceni, pozbawieni przez okupantów dorobku życia mogli pochylić się z szacunkiem nad dobrem pozostawionym przez wysiedlonych Niemców? Czy tym, którzy zostawili nad Niemnem i Wilejką domy rodzinne, można było powiedzieć: pielęgnujcie dobrą niemiecką tradycję w imię wartości europejskich?
    • Opis: o zasiedlaniu Ziem Odzyskanych przez Polaków.
    • Źródło: Cienie wojny, [w:] POLITYKA Pomocnik Historyczny: Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa, str. 83 (ISSN 2391-7717).
  • Obecnej władzy, która wyprowadza błękitną flagę ze złotymi gwiazdami z urzędu państwowego, przez posłankę Krystynę Pawłowicz nazwaną „szmatą”, Unia Europejska jawi się przede wszystkim jako zagrożenie. Stąd patriotyczna drużyna delegowana przez rządzącą partię do Parlamentu Europejskiego jest zobowiązana nie do aktywności na rzecz rozwiązywania kwestii natury globalnej, lecz ma do spełnienia szczególną misję; misję przeciw zawłaszczaniu polskiej suwerenności przez brukselskich komisarzy, przeciw islamizacji życia, wojującemu ateizmowi, genderyzmowi, w obronie polskiej rodziny, polskiego języka, naszej historii, lektury romantyków i Sienkiewicza (bez wskazania, kto nam tego zabrania), polskich granic przed imigrantami, cyklistami, pasożytami, środowiskami LGBT, jak twierdzi Zdzisław Krasnodębski, „ideowo bardzo bojowo nastawionymi”, stanowiącymi groźbę zmian kulturowych w Polsce, przed seksualizacją dzieci w szkołach poprzez „ostrą edukację”.
  • Rzeczywiście, Hitler w pewnym momencie fascynował się bolszewizmem. Tak, był antyliberalny. Ale też był antykomunistyczny i antydemokratyczny. Antysemityzm pasował mu najbardziej do »trzeciej drogi«, bo odrzucał zarówno żydowski kapitał, jak i żydowski komunizm. Przy czym nie należy zapominać, że cała kampania wyborcza nazistów i ich działania podczas II wojny światowej były wspierane przez wielki kapitał.