Anna Sobecka

polska działaczka polityczna

Anna Sobecka (ur. 1951) – polska polityk, posłanka na Sejm RP.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

 • Chrześcijanin ma moralny obowiązek zawsze głosować za prawem, które będzie lepiej bronić życia niż dotychczasowe rozwiązania prawne, mamy bowiem zobowiązania wobec przyszłych pokoleń.
 • Czesław Miłosz obrażał Polaków. Książki Czesława Miłosza pełne są różnorakiej pogardy wobec Polaków. Szydzi ze wszystkich warstw społecznych. Wielką obelgą jest insynuacja Miłosza, że jakoby w Polsce panował analfabetyzm, a chłopi to są ohydni, śmierdzący głupcy, których trzeba nauczyć myśleć. To jest w Zniewolonym umyśle, wydanie z Krakowa z 1990 roku.
 • Dzietność jest istotną cechą rodziny. Należy przyjąć, że rodzina i to wielodzietna jest normą, nie ekscesem. Stąd propozycje, by matki wychowujące dzieci otrzymywały pensje i nabywały prawa do emerytury, bezdzietni zaś mają się na to złożyć.
  • Źródło: wiadomości.wp.pl, 26 października 2006
 • Jarosław Kaczyński jest wielkim mężem stanu, który jako jedyny lider spośród wszystkich ugrupowań ma programową wizję Polski. Prezes PiS chce Polski solidarnej, nowoczesnej, demokratycznej, bezpiecznej i skutecznie walczącej z kryzysem. Polski zgodnej z interesem całego narodu. Kaczyński stanowi zagrożenie dla tych, którzy dobrze się urządzili kosztem reszty społeczeństwa i którzy mają na uwadze tylko swoje partykularne interesy i stad te wściekłe ataki w mediach od rana do wieczora.
 • (Seks) jest zły, bo nie rozwija człowieka, nie przynosi dobra, nie daje bliskości z drugą osobą. Seks powinien dotyczyć małżeństw. Łączyć się z miłością.
  • Źródło: „Dziennik”, 5 czerwca 2007
 • Legalizacja eutanazji niszczy wartości moralne i doprowadza do erozji całego systemu wartości. Rodzi się wówczas pytanie: Kto ten proceder wyniszczenia i eksterminacji będzie w stanie powstrzymać? Dlatego ze zdumieniem obserwujemy decydentów państwa – deklarujących przed wyborami służbę narodowi – którzy uporczywie unikają uregulowania kwestii konstytucyjnej gwarancji i wzmacniania ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w sposób prosty, czytelny i precyzyjny, próbując zastępować prawo do życia niejasnymi propozycjami, które nie oddają istoty sprawy.
 • Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała z walki o prezydenturę. Kandydatka PO przeszła do historii, choć nie tak, jak spodziewała się kilka miesięcy temu. Oprócz jej własnych wpadek, duża w tym zasługa partyjnych kolegów i sztabowców. I części zwolenników, tych spod znaku buraka.
 • Na pewno będę głosować przeciw ratyfikacji. Sądzę, że świadomość posłów w klubie jest już wystarczająca i wiedzą, czym Polska ryzykuje. Na pewno będzie przeciwników ratyfikacji więcej. Artykuł 48 traktatu, punkt 6, o którym się nie mówi, jest szczególnie niepokojący. Zakłada on bowiem, że Rada UE może podjąć decyzję o zmianie każdego zapisu traktatu. Doświadczenia uczą, że nie należy się spodziewać czegoś dla nas dobrego, raczej można oczekiwać zmiany na zapisy bardziej liberalne. Ponadto oddaje się czterdzieści jeden kompetencji narodowych państwu unijnemu, co zupełnie świadczy o utracie suwerenności i degradacji parlamentu i rządu polskiego.
 • Program ten uratuje naród polski przed samozagładą. Jego podstawą jest wprowadzenie miesięcznych pensji dla kobiet pragnących zrezygnować z pracy zarobkowej na rzecz wychowania dzieci i pracy w domu.
 • Rodziny, które nie wychowują dzieci, powinny być obciążone podatkami, bo nie uczestniczą w budowaniu społeczeństwa.
 • Sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie prawa do życia jako najwyższej wartości. Prawa podstawowe, fundamentalne muszą mieć gwarancje konstytucyjne. To fundamentalne prawo każdej osoby ludzkiej jest warunkiem istnienia narodu i rozwoju państwa polskiego. O świętości życia nieustannie przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Czy wprowadzamy jego nauczanie w życie? Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale prawem człowieka – najbardziej podstawowym.
 • Swoją dalszą działalność w LPR uwarunkowuję od zmiany polityki przyjętej przez zarząd partii, która polega ostatnio tylko na krytykowaniu PiS-u, nierzadko tylko dla samej krytyki, a także składaniu projektów ustaw tylko po to, aby PiS-owi utrudnić i zrealizować własne widzimisię.

O Annie Sobeckiej

edytuj