Angus Wilson (1913–1991) – angielski prozaik.

  • Anglosaskie pozy.
    • Anglo-Saxon Attitudes. (ang.)
    • Opis: tytuł powieści zaczerpnięty z tekstu utworu Po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla; stał się synonimem spotykanych prawd i fałszów.