Andrzej Zebrzydowski

biskup krakowski, sekretarz Zygmunta I Starego

Andrzej Zebrzydowski (1496–1560) – biskup krakowski.

  • Niech wierzą sobie i w kozła, byleby dziesięcinę płacili.
    • Opis: komentując masowe przechodzenie szlachty małopolskiej na kalwinizm.
    • Źródło: Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa 1988.
    • Zobacz też: dziesięcina, kozioł
Andrzej Zebrzydowski

O Andrzeju Zebrzydowskim

edytuj
  • W diecezji krakowskiej żaden magnat nie dorównywał biskupowi krakowskiemu, który posiadał około 240 wsi, podczas gdy dobra pojedynczych magnatów na ogół nie przekraczały 30 wsi. Bardzo znaczna była na terenie Małopolski również wielka własność klasztorna. Klasztor bożogrobców w Miechowie posiadał 42 wsie i 1 miasto, benedyktynek w Staniątkach 19 wsi, cystersów w Koprzywnicy 29 wsi i 1 miasto, benedyktynów w Tyńcu 44 wsie i 5 miast...