Alojzy Jan Orione (wł. Luigi Orione; 1872–1940) – włoski ksiądz, założyciel Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, święty Kościoła katolickiego, działacz społeczny i oświatowy.

 • Czyńcie dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy nikomu.
  • Fare del bene sempre, fare del bene a tutti, del male a nessuno. (wł.)
  • Źródło: Camillo F. Pierbon, Miei cari fratelli. Omelie anno B, Edizioni Studio Domenicano, 1996, s. 200.
Bł. Alojzy Orione
 • Dwóch rzeczy nam potrzeba, dużo modlitwy i dużo miłości.
 • Gdybym miał się urodzić ponownie, to chciałbym być Polakiem.
 • Kto chce być Synem Boskiej Opatrzności, musi mieć szczególny kult do Najświętszego Sakramentu.
 • Nie między palmami chcę żyć i umierać, ale między ubogimi, którzy są Jezusem Chrystusem!
 • Postaw mnie Panie nad przepaścią piekła, abym ją zamknął twym miłosierdziem.
 • Tylko podczas Mszy Świętej będziemy mieli jedno serce z Jezusem.
 • Tylko z miłością się zwycięża świat.