Alkuin (730–804) – anglosaski uczony i mnich.

Hraban Maur (po lewej)
wspierany przez Alkuina
przedstawia swoje dzieło
arcybiskupowi Otgarowi z Moguncji;
iluminacja z Manuscriptum Fuldense,
ok. 831-840
  • Oto przysłowie filozoficzne „niech niczego nie będzie zbyt wiele” winniśmy stosować nie tylko do obyczajów, ale i do słów; cokolwiek bowiem przekracza miarę, jest skażone.