Alkajos

grecki poeta z okresu archaicznego

Alkajos z Mityleny (VII/VI w. p.n.e.) – poeta starożytnej Grecji, znany jako autor poezji miłosnej.

Alkajos