Aleksander Jackiewicz

Aleksander Jackiewicz (1915–1988) – polski teoretyk i krytyk filmu, eseista, powieściopisarz, profesor w Instytucie Sztuki PAN, wieloletni wykładowca w PWSF w Łodzi.