Al-Kindi

arabski polihistor

Al-Kindi (właśc. Abu Yusuf Ya’qub ibn Ishaq Al-Kindi; 801–873) – arabski filozof, teolog muzułmański, matematyk, alchemik i lekarz.

  • Nie powinniśmy się wstydzić przyjmowania prawdy, bez względu na to, z jakiego źródła do nas przychodzi, nawet jeżeli przynoszą ją nam dawne pokolenia i obce ludy. Dla tego, kto poszukuje wiedzy, nic nie jest bardziej wartościowe, niż wiedza jako taka.
    • Źródło: Między oryginałem a przekładem, t. 5, Na początku był przekład, pod red. Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej i Urszuli Kropiwiec, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999, s. 38.
    • Zobacz też: prawda, wiedza, wstyd
Al-Kindi