Adam Jerzy Czartoryski

polski książę, pisarz

Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861) – polski pisarz, mąż stanu.

 • Cuda wolności! ona z niczego coś tworzy.
  • Źródło: „Pamiętnik Literacki”, t. 62, Zakład im. Ossolińskich, 1978.
  • Zobacz też: cud, wolność
Adam Jerzy Czartoryski
 • Mieć świadomość tego, że jest się zdolnym kochać - to jest sprawą najistotniejszą dla szczęścia, a zewnętrzne okoliczności są o wiele mniej istotne, niż to sobie na ogół ludzie wyobrażają.
  • Źródło Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, rozdz. IV, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986
  • Zobacz też miłość
 • Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka,
  Bez której inne nikną i szczęście ucieka…
  • Źródło: Bard polski 1795 r., wyd. Józef Kallenbach, 1912.
  • Zobacz też: szczęście
 • W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie.
  Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia,
  tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej,
  i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie.

O Adamie Jerzym Czartoryskim edytuj

 • Z książką chodził spać i z książką się budził.
  • Autor: Julian Ursyn Niemcewicz
  • Źródło: Kronika Polski. Lata wielkich nadziei: 1796–1814, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1998, s. 17.