Adam Chodyński

polski prawnik, poeta, historyk literatury, regionalista, historyk Kalisza i Kaliskiego, dziennikarz, współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Kaliszanina”; brat Stanisława i Zenona, profesorów Seminarium Duchownego we Włocławku.

Adam Chodyński (pseud. Adam Poraj; 1832–1902) – polski historyk i poeta.

 • Tu dawno niegdyś ziem polskich rycerze
  Mówili swoje bojowe pacierze
  I dźwięk rodzinnej, dźwięk słowiańskiej mowy
  Ożywiał ten kraj i ten gród zamkowy.
  Po dotąd jeszcze jak szmer błękitnej fali
  Ten dźwięk pod chatą słomianą się żali
  Na szląskich Piastów miłość do obczyzny,
  Na panków dawnych ohydne swawole,
  Co pozbawiły lud drogiej ojczyzny,
  Oddały Niemcom na gwałt i niewolę.
  Smutne to, smutne pradziadowskie dzieje,
  Po których stęchła woń grobowa wieje