Adam Chętnik

polski etnograf i działacz społeczno-polityczny

Adam Chętnik (1885–1967) – polski etnograf, muzealnik, muzyk, działacz społeczno-polityczny, miłośnik i badacz kultury Kurpiów, poseł na Sejm I kadencji w II RP.

Adam Chętnik

Puszcza Kurpiowska (1913)

edytuj
 • (…) wielu ciemnych ludzi gniewa się za to, gdy ich kto nazwie „Puszczakiem” lub tymbardziej „Kurpiem”. Prawda, że ta druga nazwa jest późniejsza i niebardzo właściwa, że się jednak przyjęła i utarła w mowie, to trzeba się z nią zgodzić i nie obrażać za to. Z historyi naszej przeszłości wiemy już, że Kurp to nie zbrodniarz ani tchórz jaki, ale człowiek pracowity i Polak dobry, którzy życia swego brzydkim czynem nie splamił, tchórzem nie był, a Ojczyznę swą kochał i krew za nią przelewał w potrzebie.
 • Wszyscy pragniemy napewno Ojczyźnie swej służyć, pracować dla jej dobra, ale żeby tego dokonać, trzeba tę ziemię miłować, trzeba znać ją tak, jak gospodarz zna swoje gospodarstwo, a wszak kraj cały jest też jakby jednem olbrzymiem gospodarstwem całego narodu…
 • Czyniąc, zastanawiam się, czy to będzie dobre dla Polski.
 • Jako rodak rad bym widzieć dawną puszczę piękną i szczęśliwą. Chciałbym widzieć Kurpiów jako światłych mądrych i dzielnych obywateli Puszczy i Polski.
  • Źródło: Zofia Niedziałkowska, Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie. Z przeszłości Kurpiów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981, s. 17.
 • Każdy kawałek naszej ziemi – ojczyzny powinien być nam drogi jak relikwia, a jako prochów rodzicielskich nie sprzedaje się za pieniądze, tak samo ziemi rodzinnej nie zamienia się na żadne bogactwa, gdyż w ziemi tej spoczywają szczątki naszych przodków, którzy nam ziemię w dziedzictwie zostawili.
  • Źródło: Wycieczki na wsi, Warszawa 1916, s. 8.
 • Kto będzie kochał serdeczny swój zakątek, ten Ojczyznę całą również będzie miłował.
 • Musimy być czujni i wrażliwi na wszystko, co nas łączy z polskością z ducha kultury.
 • Pozbawienie ludu jego cech i właściwości regionalnych wytwarza próżnię, w którą wciskałaby się obcość.
  • Zobacz też: lud