Abstynencja

powstrzymywanie się od czegoś (np. od picia napojów alkoholowych)

Abstynencja – powstrzymywanie się od czegoś, najczęściej od przyjmowania substancji psychoaktywnych.

  • Bracia, trzeźwymi bądźcie. Dzieci Najmilsze, pomyślcie! Mówimy, że jesteśmy Narodem tak biednym, że nie stać nas na liczne rodziny, a przecież niedawno gazety donosiły, że Polacy przepili ni mniej, ni więcej, tylko 20 miliardów złotych. Chciejcie to wszystko rozdzielić między rodziny liczne i ubogie, a przekonacie się, na co nas stać.