Abstynencja

Abstynencja – powstrzymywanie się od czegoś, najczęściej od przyjmowania substancji psychoaktywnych.