27 Wołyńska Dywizja Piechoty

polska regularna jednostka partyzancka podczas II wojny światowej

27 Wołyńska Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej utworzona z sił Okręgu Wołyń w ramach akcji „Burza”.

 • Nie dało się zagrzebać w czasach PRL-u tego wszystkiego, co czynili żołnierze i dowódcy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Przyszedł czas, kiedy upamiętniamy w kamieniu te bohaterskie czyny, te ofiary, to poświęcenie, to wszystko, co uczynili. A uczynili to wszystko z myślą o przyszłych pokoleniach.
Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
 • Oni bili już wszystkich: Niemców za Oświęcim, Majdanek, Dachau… Ukraińców za mordowanie swych własnych rodzin i palenie wiosek polskich. I Sowietów za Syberię i Katyń. Zwłaszcza Sowietów, których poznali wcześniej od nas.
 • Stacjonowali u nas przez kilka tygodni, niespełna miesiąc. Nabierali sił, regenerowali się, leczyli rany, dozbrajali i szykowali się do dalszej akcji wyzwalania tych ziem w marszu na Warszawę w ramach akcji „Burza”.
 • Trasa przemarszu prowadziła przez himmlerowską „linię wyłapywania band” na Bugu, a następnie przez tereny często opanowane przez bandy UPA. Przeprawiający się żołnierze byli wyczerpani w licznych bojach, przemęczeni wielotygodniowymi marszami, w większości chorzy, walczący ostatkiem sił. Należało ich nie tylko zakwaterować na terenach Zamojszczyzny, umożliwiając konieczny wypoczynek, ale także zabezpieczyć wyżywienie i pomoc lekarską. Ponadto uzupełnić broń, amunicję oraz zaopatrzenie. A przecież Zamojszczyzna sama była już wyczerpana długotrwałą walką z okupantem. Przejęte oddziały kierowane były do różnych części Zamojszczyzny i włączane do działających tam już oddziałów AK.
  • Autor: Jerzy Markiewicz, Partyzancki kraj, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985, wydanie II, ISBN 8322203063, s. 307–308.
  • Opis: o przejściu zza Bugu na teren Zamojszczyzny oddziałów Armii Krajowej działających na Wołyniu i Polesiu, m. in. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, zgrupowania „Bomby”, „Krwawej Łuny” i kowelskiego pułku, koniec maja 1944.
 • W czasie okupacji niemieckiej nie tylko Niemcy byli zagrożeniem dla mieszkańców, ale też różne bandy, które grasowały po lasach, nękały mieszkańców w okolicznych miejscowościach, okradając ich często z ich dobytku. Natomiast, gdy przybyli żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji AK wprowadzona został godzina policyjna, patrole. Ludność miejscowa mogła odetchnąć.
 • W czasie translokacji oddziałów AK zza Bugu dochodziło do częstych starć zbrojnych z jednostkami policyjno-wojskowymi okupanta, zwłaszcza podczas forsowania rzeki Bug, ale dzięki sprawnej organizacji akcji odbywało się to bez większych strat.
 • Z inicjatywy Heinricha Himmlera przy końcu stycznia 1944 roku przystąpiono do organizowania wzdłuż linii Bugu stałych pozycji przeciwpartyzanckich, tak zwanej linii wyłapywania band (Bandenauffanstellung „Bug”). Celem tych przedsięwzięć było uniemożliwienie połączenia sił partyzanckich działających na Wołyniu z lubelskimi organizacjami partyzanckimi.