Świadek – ktoś, kto był przy czymś obecny.

  • Jeden świadek, żaden świadek.
    • Unus testis, nullus testis. (łac.)
    • Źródło: z prawa rzymskiego