Zrozumienie

uświadomienie sobie sensu czegoś

Zrozumienie – uświadomienie sobie, jaki jest sens danej rzeczy, danego zjawiska, danej wypowiedzi itp.; także życzliwość względem kogoś, wyrozumiałość.

  • Ból jest pękaniem skorupy, pod którą kryje się zrozumienie.
  • Ludzkie zrozumienie jest jak krzywe zwierciadło, które, otrzymując promienie nieregularnie, zniekształca i zmienia kolor natury rzeczy przez wmieszanie w niej swojej natury.
  • Nawet głupi, gdy milczy, będzie uchodził za mądrego; kto zamyka swe wargi – za mającego zrozumienie.
  • Pokój nie może być utrzymywany siłą. Może być tylko osiągnięty przez zrozumienie.
  • Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłości.